Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Foto vrouw bij zorgverleners zonder contract
Zorgverlener zonder contract?
duidelijkheid over uw vergoeding

U bent altijd vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Alleen kan uw keuze gevolgen hebben voor de vergoeding. Op deze pagina leggen wij uit hoe dat werkt voor zorg uit de basisverzekering en aanvullende verzekering.

Basisverzekering Variant Bewuzt 

Hieronder ziet u de vergoeding van de IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt. Bij een zorgverlener met en zonder contract. Het kan zijn dat u nog eigen risico of eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

vergoeding zonder contract vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Basisverzekering Variant Basis

Ook bij deze basisverzekering vergoeden wij zorg volledig bij zorgverleners met een contract. Hieronder ziet u ook de vergoeding bij een zorgverlener zonder contract. Het kan zijn dat u nog eigen risico of eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

70% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Basisverzekering Variant Natura

Hieronder ziet u de vergoeding van de IZZ Basisverzekering Variant Natura. Bij een zorgverlener met en zonder contract. Het kan zijn dat u nog eigen risico of eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

80% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Basisverzekering Variant Combinatie

De IZZ Basisverzekering Variant Combinatie is een combinatiepolis. De vergoeding bij zorgverleners zonder contract is anders dan bij een naturapolis. U krijgt bij bijna alle soorten zorg 100% vergoeding van het marktconform tarief. We hebben het hieronder op een rijtje gezet. 

Het kan zijn dat u nog eigen risico of eigen bijdrage betaalt.

U gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

U gaat naar een zorgverlener zonder contract

100% vergoeding van het marktconform tarief

Uitzondering: GGZ en Verpleging en verzorging

100% vergoeding  van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoedingen

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Bijvoorbeeld als u met spoed naar het ziekenhuis moet.

Maximale vergoedingen

In de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders staat wat we precies vergoeden bij zorgverleners zonder contract. De lijst kunt u hier vinden.

Vergoedingen aanvullende verzekeringen

Misschien bent u nu benieuwd naar hoe dit werkt bij de aanvullende verzekeringen? En of daar ook sprake is van zorgverleners met een contract? Ook bij de aanvullende verzekeringen maken wij meestal afspraken over de zorg. Welke afspraken dat zijn en met welke zorgverleners dat is, kunt u vinden bij de vergoedingen.

Wat betekenen de verschillende tarieven?

We hebben hierboven een aantal tarieven genoemd. We leggen hieronder uit wat elk tarief betekent. 

 • Wij maken met zorgverleners afspraken over het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor deze zorg, noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.
 • Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dat is het wettelijk tarief of Wmg-tarief.

  Wij gebruiken dit als wij geen tarieven hebben afgesproken met zorgverleners voor de zorg die u nodig heeft. En er Wmg-tarieven zijn voor deze soort zorg. Bij een zorgverlener zonder contract vergoeden wij een percentage van dit Wmg-tarief.

  Welk percentage wij vergoeden hangt af van uw basisverzekering.

 • Wij vergoeden bij zorgverleners zonder contract maximaal het marktconform tarief. Dat is een tarief dat in Nederland gewoon is voor een bepaalde behandeling. We kijken daarvoor naar wat zorgverleners rekenen voor een bepaalde behandeling. Op basis daarvan, bepalen we het marktconform tarief per behandeling. Rekent uw zorgverlener meer dan het marktconform tarief, dan betaalt u dat deel zelf. 

  Is de rekening van uw zorgverlener onredelijk hoog, dan betaalt u het verschil zelf. Wij melden dat via Mijn IZZ Zorgverzekering.

  Meer weten?

  Wilt u weten wat het marktconform tarief is voor een bepaalde  behandeling? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling

  Niet eens met het marktconform tarief?

  Bent u het niet eens met het marktconform tarief? Neem dan contact met ons op.

Veelgestelde vragen

Dit zijn vragen die wij van onze verzekerden krijgen over zorgverleners en contracten.

 • Uw behandeling loopt door
  U mag een behandeling voor een aandoening die doorloopt in het nieuwe jaar afmaken bij uw zorgverlener. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft.

  We vergoeden een doorlopende behandeling nog maximaal één kalenderjaar. Voor sommige aandoeningen is een maximum aantal behandelingen of een maximum behandelduur (bijvoorbeeld fysiotherapie).

  Heeft u het eigen risico van 2023 niet gebruikt? Dan betaalt u mogelijk wel eigen risico.

  U start een nieuwe behandeling
  Heeft u een behandeling nodig voor een nieuwe of andere aandoening? Dan heeft u natuurlijk de vrijheid om bij uw zorgverlener te blijven. Houd er wel rekening mee dat u dan een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoeveel dit is, hangt af van uw basisverzekering. Bovendien moet u de nota eerst zelf voorschieten voordat u van ons een vergoeding krijgt.

  Wilt u dit niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij u in de buurt.
 • Heeft u een basisverzekering IZZ Variant Bewuzt, Variant Basis of Variant Natura en loopt uw behandeling volgend jaar door? Of heeft u een IZZ Basisverzekering, Variant Combinatie en heeft uw zorgverlener voor GGZ of verpleging en verzorging geen contract meer? Dan mag u uw lopende behandeling afmaken. U betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat uw zorgverlener geen contract meer met ons heeft. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op een maximaal aantal behandelingen). Voor deze zorg betaalt u eigen risico. 

  Houd er rekening mee dat u bij een zorgverlener zonder contract de nota eerst zelf moet voorschieten. Wij vergoeden u dan achteraf. Wilt u weten of wij een contract hebben met uw zorgverlener? Kijk dan in onze Zorgzoeker.

 • Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? En heeft u basisverzekering IZZ Variant Bewuzt, Variant Basis of Variant Natura? Of heeft u een IZZ Basisverzekering, Variant Combinatie en gaat het om GGZ of verpleging of verzorging?
  Dan krijgt u maximaal het bedrag dat in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders staat.

  Wilt u naar een zorgverlener zonder contract? Maar gaat u niet, omdat u het bedrag dat u zelf moet betalen te hoog vindt? Met andere woorden: ervaart u hinder (een hinderpaal) om naar een zorgverlener zonder contract te gaan?
  Dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule voor niet-gecontracteerde zorg. En kunt u bij ons een aanvraag doen voor een hogere vergoeding.

  Neem contact met ons op om hier gebruik van te maken. Dit kan via ons klachtenformulier op de website of per brief. Meer informatie vindt u op onze pagina Klachtenformulier. Geef aan waarom het bedrag dat u zelf moet betalen u tegenhoudt. En waarom u naar deze zorgverlener wil gaan. We proberen u dan binnen 14 dagen te vertellen of wij een hogere vergoeding kunnen geven.