Eigen bijdrage

Van sommige zorgkosten moet u een deel zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Soms betaalt u dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

U betaalt een eigen bijdrage voor:

Omschrijving zorg Eigen bijdrage 2023 Eigen bijdrage 2024
Hoortoestellen Vanaf 18 jaar: 25% van de kosten Vanaf 18 jaar: 25% van de kosten
Schoenen (orthopedisch of allergeenvrij)
 • Tot 16 jaar: € 63 per paar
 • 16 jaar en ouder: € 126 per paar
 • Tot 16 jaar: € 65 per paar
 • 16 jaar en ouder: € 130 per paar
Medische contactlenzen
 • € 59,50 per lens per jaar, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan.
 • Heeft u de lenzen langer dan 1 jaar nodig? Dan betaalt u € 59,50 per lens.
 • € 61 per lens per jaar, voor lenzen die korter dan 1 jaar meegaan.
 • Heeft u de lenzen langer dan 1 jaar nodig? Dan betaalt u € 61 per lens.
Brillenglazen Tot 18 jaar met medische reden. € 59,50 per brillenglas, met een maximum van € 119 per kalenderjaar Tot 18 jaar met medische reden. € 61 per brillenglas, met een maximum van € 122 per kalenderjaar
Kunstgebitten en klikgebitten
 • 25% van de kosten voor een volledig kunstgebit
 • 8% van de kosten voor een klikgebit op de bovenkaak
 • 10% van de kosten voor een klikgebit voor de onderkaak
 • 10% van de kosten voor het repareren en opvullen van de gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak
 • 25% van de kosten voor een volledig kunstgebit
 • 8% van de kosten voor een klikgebit op de bovenkaak
 • 10% van de kosten voor een klikgebit voor de onderkaak
 • 10% van de kosten voor het repareren en opvullen van de gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak
Zittend ziekenvervoer € 113 per kalenderjaar € 118 per kalenderjaar
Kraamzorg € 4,80 per uur € 5,10 per uur
Bepaalde medicijnen Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Of dat voor uw medicijn geldt, leest u ook op www.medicijnkosten.nl. U betaalt maximaal € 250 per jaar aan eigen bijdragen voor medicijnen. Voor sommige medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Of dat voor uw medicijn geldt, leest u ook op www.medicijnkosten.nl. U betaalt maximaal € 250 per jaar aan eigen bijdragen voor medicijnen.

Soms is een maximale vergoeding van toepassing. Voorbeeld: U krijgt in 2024 maximaal € 465 voor een pruik vergoed. Bekijk ons vergoedingenoverzicht of er een maximale vergoeding geldt.

Bekijk alle eigen bijdragen & maximale vergoedingen van 2023 en 2024.

Eigen bijdrage Wet Langdurige zorg

Krijgt u zorg vergoed vanuit de Wet Langdurige zorg (WLz) of de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMo)? Dan geldt hier ook een eigen bijdrage.

Uw eigen bijdrage betalen

 • Declareert u zelf zorgkosten? Dan krijgt u de eigen bijdrage niet vergoed. U ontvangt hierover binnen 10 werkdagen een zorgkostenfactuur.
 • Declareert uw zorgverlener zorgkosten voor u? Dan betalen wij uw zorgverlener. Een eigen bijdrage brengen wij bij u in rekening. U ontvangt hierover een zorgkostenfactuur. Dit kan soms tot maximaal 90 dagen duren.  

Verschil met Eigen risico

De eigen bijdrage is iets anders dan het eigen risico. Het eigen risico is een vast bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Het kan voorkomen dat u een eigen bijdrage én eigen risico betaalt. In dat geval verrekenen wij eerst de eigen bijdrage en daarna het eigen risico. Blijven er dan nog kosten over? Dan vergoeden wij deze.

Voorbeeld eigen bijdrage
 • Manon heeft een kunstgebit nodig. Kosten: € 1.200.
 • De eigen bijdrage is 25%, dus € 300. Dit betaalt Manon zelf. Er blijft dan nog een bedrag van € 900 over (€ 1.200 - € 300).
 • Voor het kunstgebit geldt ook het eigen risico. Manon heeft een eigen risico van € 385, en betaalt dit dus ook zelf.
 • In totaal betaalt Manon € 685 (€ 300 eigen bijdrage + € 385 eigen risico).
 • De IZZ Zorgverzekering vergoedt € 515 (€ 1.200 - € 685).
 • Manon hoeft dit hele kalenderjaar geen verplicht eigen risico meer te betalen.