Declaratie indienen

Heeft u een factuur die u bij ons wilt declareren? Dat kan eenvoudig en veilig online met de IZZ Zorgverzekering app of via Mijn IZZ Zorgverzekering. Binnen 4 werkdagen staat het bedrag dat wij vergoeden op uw rekening.

Waar moet mijn declaratie aan voldoen?

Wij kunnen uw declaratie alleen verwerken als deze informatie op de factuur staat:

  • naam, adres en geboortedatum van verzekerde
  • soort behandeling (inclusief prestatiecode)
  • het bedrag per behandeling
  • de datum van de behandeling
  • naam en adres van de zorgverlener en praktijk
  • factuurnummer
  • factuurdatum

Vervoerskosten declareren

Wil je je reiskosten voor zittend ziekenvervoer declareren? Dan heb je vooraf toestemming van ons nodig.
Stuur onderstaand formulier altijd mee bij je declaratie.

Declaratieformulier vervoerskosten en logeerkosten

Declareren Buitenland

Wilt u een buitenlandse factuur declareren? Dat kan! Check van tevoren even of u alle informatie heeft voor de declaratie. U krijgt binnen 10 werkdagen reactie.
 

Per post declareren

Lukt het niet om digitaal te declareren? Dan kunt u natuurlijk ook per post declareren. Het duurt dan alleen 10 werkdagen voordat het bedrag op uw rekening staat. Stuur de originele nota naar onderstaand adres:

Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Speciale situaties

Declareren voor iemand die niet op de polis staat

Helpt u een verzekerde die niet op uw polis staat met declareren? U kunt de factuur per post declareren. Het adres staat in het blok hierboven vermeld.  

Persoonsgebonden budget (pgb) declareren

Heeft u een pgb voor verpleging en/of verzorging? Dan kunt u de gemaakte kosten achteraf declareren.