Disclaimer

VGZ Zorgverzekeraar NV draagt kwaliteit hoog in het vaandel. Daarom besteden wij alle mogelijke zorg aan actuele, correcte en betrouwbare informatie op deze website. Ook spannen wij ons in voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van deze website en de elektronische diensten die wij aanbieden.

Informatie op deze website

VGZ behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website te wijzigen. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. De foutloze werking en continue toegankelijkheid van deze website en van onze elektronische diensten kunnen wij niet garanderen.

Aansprakelijkheid website

VGZ aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie op deze website, noch door schade door storingen. VGZ geeft geen garantie voor een foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of andere door ons elektronisch aangeboden diensten.

Informatie op andere websites

VGZ aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites die niet door VGZ worden onderhouden en waarnaar in links wordt verwezen of die verwijzen naar deze site.

E-mails

VGZ geeft geen garantie dat e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Voorwaarden en reglementen

Op overeenkomsten met VGZ zijn de geldende verzekeringsvoorwaarden en reglementen van toepassing. Bij afwijking tussen de gedrukte informatie en informatie op deze website gaat de tekst van de gedrukte versie voor.