Nota's van zorg in het buitenland declareren

Heeft u in het buitenland een nota voor zorg zelf betaald? Dan kunt u deze na uw bezoek aan het buitenland bij ons declareren. 

Declareer uw buitenlandse nota

Uw buitenlandse nota declareert u gemakkelijk via Mijn IZZ Zorgverzekering of de IZZ Zorgverzekering app. Declareert u liever via de post? Gebruik dan het declaratieformulier onderaan deze pagina. U ontvangt binnen 10 werkdagen reactie. 

Stuur gegevens over uw behandeling 

In het buitenland hanteren zorgverleners een andere systematiek dan zorgverleners in Nederland. Hierdoor hebben wij wat extra gegevens over uw behandeling nodig, zodat we uw declaratie kunnen verwerken. Stuur daarom de volgende informatie met uw nota mee: 

Bij Spoedeisende zorg: als u op vakantie bent en ineens zorg nodig heeft. in het buitenland 

Een verslag van uw specialist in het buitenland met de volgende informatie:

  • Anamnese: extra informatie over de voorgeschiedenis en omstandigheden
  • Een diagnose (wat is er aan de hand?)
  • Omschrijving van de uitgevoerde behandeling/operatie

Bij Niet-spoedeisende zorg: als u in Nederland heeft besloten een behandeling in het buitenland te laten doen in het buitenland

  • Een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist
  • Een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
  • Een diagnose (wat is er aan de hand?)
  • Een overzicht van eerdere behandelingen (als dit van toepassing is)

Het kan zijn dat wij nog extra informatie nodig hebben. Dit hangt af van de behandeling die u ondergaan hebt. Als dit nodig is, dan vragen wij deze informatie bij u op. 

Stuur uw nota en behandelverslag in de juiste taal

Wij kunnen alleen behandelverslagen accepteren die geschreven zijn in het Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans. Is het geschreven in een andere taal? Dan kunnen wij u vragen om de nota of het verslag te laten vertalen door een beëdigd vertaler. De vertaalkosten vergoeden wij niet.

Stuurt u de originele factuur? (geen kopie, duplicaat, betalingsherinnering of voorschotnota). Anders kunnen wij de declaratie niet beoordelen.

Nota per post sturen? Gebruik ons declaratieformulier

Uw buitenlandse nota declareert u gemakkelijk via Mijn IZZ Zorgverzekering of de IZZ Zorgverzekering app. Declareert u liever per post? Gebruik dan het juiste declaratieformulier:

Stuur het ingevulde declaratieformulier en de bijlagen naar ons op. Het adres staat op het declaratieformulier.