Eigen bijdrage langdurige zorg

Heeft u een CIZ-indicatie voor langdurige zorg? Dan vergoedt de overheid de zorgkosten. Deze kosten vallen onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een eigen bijdrage. Via het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage

Bent u ouder dan 18 jaar en krijgt u zorg uit de Wet langdurige zorg? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel u moet betalen. En brengt de eigen bijdrage bij u in rekening.

De hoogte van de eigen bijdrage

Het Centraal Administratie Kantoor berekent de hoogte van de eigen bijdrage op basis van de volgende 5 gegevens:

  • Uw inkomen
  • Uw vermogen
  • Uw leeftijd
  • Uw huishouden
  • Uw zorg

Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

U hoeft niets te doen

Zodra u zorg vanuit de Wlz ontvangt, stuurt uw zorginstelling of het zorgkantoor uw gegevens naar het CAK. U hoeft hier zelf niets voor te doen. U ontvangt een brief (beschikking) van het CAK waarin staat wat de hoogte van de eigen bijdrage Wlz per maand is. De factuur volgt daarna.

Start betaling eigen bijdrage

  • Vanaf de dag dat u de sleutel van uw woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat u wordt opgenomen.
  • Vanaf de startdatum van uw persoonsgebonden budget (pgb). Of de startdatum van uw zorg thuis via zorg in natura.
  • Wacht u in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het CIZ al een eigen bijdrage.
  • Ontvangt u zorg thuis, terwijl u wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaalt u vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

Belastingvoordeel en compensaties

Leven met een ziekte of beperking brengt kosten met zich mee. Niet alleen extra kosten voor zorg, maar ook voor vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Een deel van deze kosten kunt u terugvragen of compenseren. De belangenvereniging Iederin, netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte, heeft voor u op een rijtje gezet welk belastingvoordeel er is en welke compensaties er zijn.

Bent u dubbel verzekerd?
Soms krijgt u dezelfde zorg vergoed vanuit uw aanvullende verzekering én vanuit de Wet langdurige zorg. Controleer uw aanvullende verzekering.