Langdurige zorg aanvraag versturen

Heeft u alle documenten en informatie compleet? Dan kunt u nu uw Wlz-aanvraag indienen bij het CIZ. Binnen 6 weken krijgt u bericht.

In 5 stappen van aanvraag naar zorg


 1. U stuurt uw complete Wlz-aanvraag in

  Een Wlz-aanvraag doet u digitaal via of per post

  Het CIZ heeft voor een Wlz-aanvraag het volgende van u nodig: 

  • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 
  • (Medische) gegevens over u en uw situatie, zoals een diagnose 
  • Uw zorgplan

  Machtigingsformulier nodig?

  Vult u de aanvraag voor iemand anders in? Stuur dan een ondertekende machtiging mee. U vindt het machtigingsformulier op de website van het CIZ.

 2. U krijgt een bevestiging van ontvangst

  Heeft u de aanvraag verstuurd? Dan ontvangt u een bevestiging van het CIZ. Was uw aanvraag volledig? Dan ontvangt u binnen 6 weken een besluit van het CIZ. In sommige gevallen kan het CIZ extra informatie opvragen.

 3. Het CIZ kan om extra informatie of een gesprek vragen

  Heeft het CIZ extra informatie nodig? Dan vragen zij dit schriftelijk of telefonisch bij u op. Of u ontvangt een uitnodiging voor een gesprek. Dat kan bij u thuis zijn of op kantoor tijdens een CIZ-spreekuur. Iemand uit uw directe omgeving is welkom bij dit gesprek.

  Tips voor gesprek met het CIZ

  • Zorg dat u het gesprek voert samen met iemand uit uw omgeving die goed bekend is met uw situatie. Of vraag een onafhankelijk cliëntondersteuner.
  • Bereid het gesprek goed voor. Geef duidelijk aan welke hulp u nodig heeft en waarom.
  • Houd alle belangrijke zaken bij de hand tijdens het gesprek.
  • Vraag goed door als onderwerpen niet duidelijk zijn.
 4. Het CIZ neemt een indicatiebesluit

  Binnen 6 weken na uw aanvraag neemt het CIZ een indicatiebesluit. Het CIZ bepaalt dan of u recht heeft op langdurige zorg of niet. Het CIZ belt u en licht het besluit mondeling toe. Binnen 6 weken ontvangt u het besluit ook per brief

  • Heeft u inderdaad recht op de Wlz? 
   Dan ontvangt het zorgkantoor in uw regio een bericht van het CIZ.
  • Is uw aanvraag afgewezen?
   En bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen bij het CIZ. U stuurt een brief waarin u schrijft waar u bezwaar tegen maakt. En waarom u dat doet. U kunt de brief per mail of schriftelijk sturen naar het CIZ.
 5. Het zorgkantoor gaat uw zorg regelen

  Heeft uw regionale zorgkantoor een bevestiging van het CIZ ontvangen? Dan neemt een medewerker van zorgkantoor contact met u op om een afspraak te maken. Het zorgkantoor kan voor u aan de slag en regelt de zorg waar u recht op heeft.

Wie kan u helpen bij uw aanvraag langdurige zorg?
 • Wijkverpleegkundige
 • Transferverpleegkundige ziekenhuis
 • Zorgverlener
 • Huisarts
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner