Uw aanvraag voorbereiden

Heeft u bepaald hoe en waar u zorg wilt? En heeft u geen vragen meer? Dan is het belangrijk dat u alle informatie, documenten en gegevens gaat verzamelen voor de indicatie-aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ behandelt de Wlz-aanvraag alleen als deze helemaal compleet is.

De volgende documenten wil het CIZ van u ontvangen

 • Op deze informatie staat een logo van de arts/behandelaar. Er moet een handtekening (of een stempel) van de arts, behandelaar (of instantie) op staan. van een arts of behandelaar en op welke datum deze is gesteld.
 • Een kopie document van de arts of behandelaar over het verloop van de ziekte of aandoening, de behandelingen en de bijkomende problemen.
 • Een kopie Hierin staat welke zorg er nodig is nu en in de toekomst. Deze beschrijving is niet verplicht, maar wel wenselijk. van uw (lichamelijke en geestelijke) functioneren.
 • Als u dat heeft een kopie zorg- of behandelplan.
 • Een machtigingsformulier als u iemand machtigt om de aanvraag voor u te doen (indien van toepassing).
 • Het Dit is een kopie van de beschikking van de rechtbank. dat u wettelijk vertegenwoordiger bent (indien van toepassing).

Het CIZ wil het volgende van u weten

 • Wilt u zorg thuis? Of in een instelling met of zonder behandeling?
 • Hoe wilt u de zorg thuis regelen? Het zorgkantoor regelt de zorg met de zorgverlener waarmee zij afspraken hebben. Of u regelt de zorg zelf met een persoonsgebonden budget (indien van toepassing).
 • De instelling of zorgverlener van wie u zorg wilt ontvangen.
 • De ziekte, aandoening of beperking die u heeft.
 • De problemen die u hierdoor heeft.

Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan u helpen

U kunt kosteloos een onafhankelijk cliëntondersteuner inschakelen. Een cliëntondersteuner kan u helpen bij het aanvragen van een indicatie voor u of uw kind. En bij het regelen en krijgen van de zorg. Neem contact op met het zorgkantoor of uw gemeente. Zij verwijzen u naar een ondersteuner bij u in de buurt.

De volgende stap: uw Wlz-aanvraag indienen

Heeft u alle gevraagde informatie, documenten en gegevens compleet? Dan bent u nu klaar om uw aanvraag voor langdurige zorg (Wlz-aanvraag) in te dienen bij het CIZ.

Wie kan u helpen bij uw aanvraag langdurige zorg?
 • Wijkverpleegkundige
 • Transferverpleegkundige ziekenhuis
 • Zorgverlener
 • Huisarts
 • Onafhankelijk cliëntondersteuner