Voor het eerst kindzorg regelen?

Heeft u een kind dat extra zorg nodig heeft? Hieronder leest u de mogelijkheden van kindzorg en hoe u deze zorg kunt aanvragen. Op de website van de overheid vindt u meer informatie.

Kindzorg aanvragen?

 • A: Langdurige kindzorg Wlz

  Heeft uw kind:
  • Een verstandelijke, zintuiglijke of meervoudige beperking
  • Blijvend verpleging en verzorging nodig, de hele dag
  • Permanent toezicht is 24 uur per dag onafgebroken toezicht en actieve observatie om letsel te voorkomen. Hier hoort niet het gebruikelijke toezicht bij. Dat is de dagelijkse verzorging en opvoeding die elke ouder een kind biedt. nodig

  Vraag dan langdurige kindzorg (Wlz) aan

  B: Kindzorg via de zorgverzekeraar

  • Heeft uw kind complexe lichamelijke problemen of lichamelijke beperkingen zonder een verstandelijke handicap
  • Komt hij of zij niet in aanmerking voor langdurige kindzorg (Wlz)

  Vraag dan geneeskundige verpleging en verzorging thuis aan via VGZ voor de Zorg

  C: Kindzorg via de gemeente

  Heeft uw kind:
  • Verzorging nodig om Bijvoorbeeld een kind met autisme dat extra hulp nodig heeft om zichzelf te leren verzorgen. te worden
  • Een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke of meervoudige beperking
  • Gedragsproblemen

  Vraag dan begeleidende verzorging aan bij uw gemeente.

  D: Palliatieve kindzorg

  Heeft uw kind een levensverwachting van minder dan 3 maanden?

  Vraag dan palliatief terminale verzorging aan

 • A: Langdurige kindzorg (Wlz) regelen via het zorgkantoor

  Voor langdurige kindzorg heeft u eerst een indicatie nodig. Dit regelt u bij het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ). Daarna kijkt u samen met het zorgkantoor welke zorg past bij uw kind; zorg thuis of ergens anders. En of u de zorg wilt laten regelen (zorg in natura) of zelf wilt regelen (persoonsgebonden budget).

  B: Geneeskundige verpleging en thuis regelen bij VGZ

  Verpleging en verzorging thuis regelt u via een wijkverpleegkundige. Het gaat dan om geneeskundige verzorging voor een medische aandoening, bijvoorbeeld wondverzorging, monitorbewaking, infuustherapie, epilepsiezorg, nierdialyse of stomazorg. Of om gezinsbegeleiding om zelf de medische zorg te verlenen.

  • U kunt verpleging en verzorging thuis laten regelen door een zorgverlener waarmee VGZ voor de Zorg een contract heeft. U heeft hier dan verder geen omkijken meer naar. Betalingen aan de zorgverlener worden door VGZ geregeld.
  • U kunt verpleging en verzorging thuis zelf regelen met een persoonsgebonden budget (pgb). U regelt dan zelf de zorg en de betalingen met de zorgverleners.

  U heeft voor kinderverpleging en verzorging thuis een indicatie nodig via het Medisch Kindzorgsysteem (MK). Een Let op: de kinderverpleegkundige werkt bij een BINKZ aangesloten zorgverlener stelt de indicatie. Samen maken jullie ook een zorgplan. U vindt een kinderverpleegkundige makkelijk en snel met de Zorgzoeker. Zoek op ‘intensieve kindzorg.’

  C: Begeleidende verzorging aanvragen bij uw gemeente

  Begeleidende verzorging valt onder de Jeugdwet. Deze zorg vraagt u daarom ook aan bij uw gemeente. Ook hier kunt u kiezen.

  • Zorg in natura; een zorgverlener regelt alle zorg voor u
  • Een persoonsgebonden budget; u koopt zelf de zorg voor uw kind in en regelt zelf de betaling bij de zorgverlener.

  Elke gemeente regelt de jeugdhulp anders. Kijk op de website van uw gemeente hoe u begeleidende zorg regelt.

Hulp nodig?

Een kinderverpleegkundige vertelt u welke zorg het beste past en waar u terecht kunt. Of kijk eens op ‘het juiste loket’.