Wat krijg ik vergoed?

Voor de declaratie van pgb verpleging en verzorging zijn maximumtarieven afgesproken. Wilt u meer betalen dan deze vastgestelde bedragen, dan is dit voor eigen kosten.

Maximale tarieven per 1 januari 2023

Een formele zorgverlener (bijv. thuiszorg) heeft een registratie als officiële zorgverlener en er staat een AGB-code op de rekening.
Een informele zorgverlener (bijv. familielid of kennis) heeft geen registratie als officiële zorgverlener.
Persoonlijke verzorging € 39,63 per uur € 24,12 per uur
Verpleging € 59,08 per uur € 24,12 per uur
Bovenstaande tarieven zijn all-in tarieven. Dit betekent dat reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten al in het tarief zijn meegenomen.

Extra informatie

  • De zorgverlener geeft zelf de inkomsten vanuit het pgb door aan de belastingdienst vanwege de loonbelasting. Dit geldt niet voor declareren via de De Sociale Verzekeringsbank (SVB).
  • U krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht met de gedeclareerde kosten. Dit kunt u zelf in uw eigen administratie bijhouden.
  • Het niet gedeclareerde deel van uw budget wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar een volgende periode en/of aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd.
  • Teveel ingekochte zorg (waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden) wordt niet vergoed.