Zorg in de laatste levensfase regelen

In deze laatste fase van uw leven kunt u alle steun en zorg gebruiken. Wij willen u en uw naasten hierin zo goed mogelijk ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het vinden van verpleging en verzorging die past bij uw situatie. Want u moet wel het een en ander regelen. Wij proberen dit in 2 stappen voor u zo eenvoudig mogelijk te maken.

 1. Gesprek met uw verpleegkundige

  Uw wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg u in deze laatste levensfase nodig heeft. Dit heet ook wel terminale fase. De speciale zorg die hierbij hoort, heet palliatieve zorg. Heeft u deze zorg inderdaad nodig, dan legt de wijkverpleegkundige dit vast in uw dossier. Wilt u deze zorg regelen met een persoonsgebonden budget? Dan heeft u een verklaring van uw huisarts nodig.
 2. U kiest verzorging thuis of ergens anders

  Misschien wilt u het liefst thuis blijven. In de buurt van uw familie of vrienden. Het kan ook zijn dat dit niet meer gaat. Dan kunt u naar een hospice of naar een verpleeghuis. Wat zijn precies de verschillen, hoe zit het met de vergoedingen en hoe regelt u deze zorg? Wij helpen u!
Verzorging thuis

Als u thuis blijft, krijgt u verpleging en verzorging in de eigen vertrouwde omgeving. Dat kan heel prettig zijn. De zorg wordt helemaal op uw situatie afgestemd. U hoeft zich dus geen zorgen te maken of er wel voldoende zorg is.

Naar een hospice

Een hospice is een huis met vrij weinig bewoners (patiënten) die in de laatste levensfase zitten. De inrichting is huiselijk en u krijgt speciale zorg en aandacht. Er zijn verschillende soorten hospices.

 1. High care hospice: hier is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig.
 2. Het Bijna-thuis-huis: deze hospices hebben geen verpleegkundigen of artsen in dienst. Maar hier werken vrijwilligers wel met hen samen.
 3. Kinderhospice: speciaal ingericht voor kinderen.
 • De verpleging en verzorging in een hospice wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt hierover geen eigen risico. Het verblijf wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Hoe regelt u deze zorg? Wij helpen u. Onze zorgadviseurs staan voor u of uw naasten klaar. Heeft u een plekje gevonden dat bij u past? Dan regelt het hospice verder alles met ons.
Naar een instelling

Als u niet meer thuis kunt blijven en intensieve zorg nodig heeft, is een verpleeghuis misschien de beste keuze. Uw levensverwachting is dan korter dan 3 maanden. Uw huisarts of een specialist voor ouderen is verantwoordelijk voor uw zorg. We noemen we dit eerstelijnsverblijf. En instellingen die dit verblijf bieden, moeten aan speciale eisen voldoen. Daarom vallen ze onder de Wet Toelating Zorginstellingen.

 • De vergoeding voor eerstelijnsverblijf komt uit de basisverzekering. Hiervoor betaalt u wel een eigen risico.
 • Hoe regelt u deze zorg? In onze Zorgzoeker staan de instellingen bij u in de buurt. Heeft u een keuze gemaakt en een plek gevonden? Dan regelt het verpleeghuis verder alles met ons. 
 

 

Krijgt u al 24 uur per dag zorg?

Dan krijgt u deze zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Neem contact op met het zorgkantoor in uw regio. Zij helpen u met advies, informatie en ondersteuning bij vragen over de Wlz en eventueel extra budget voor zorg in de laatste levensfase.

Tip: Leg uw wensen vast

U kunt uw wensen rond medische behandelingen vastleggen in een wilsverklaring. Bijvoorbeeld dat u niet gereanimeerd wilt worden. De overheid heeft een handige webpagina waarop staat hoe u deze wilsverklaring schrijft.