Wat valt niet onder het eigen risico?

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico. Maar er zijn uitzonderingen. Zo hoeft u bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen voor een bezoek aan uw huisarts. Bekijk hieronder voor welke zorg u geen eigen risico betaalt

U betaalt geen eigen risico voor:

 • Huisartsenzorg (ook de huisartsenpost valt hieronder). U betaalt wel eigen risico voor onderzoek en diagnostiek
 • Gecombineerde leefstijlinterventie
 • Verpleging en verzorging (wijkverpleging)
 • Verloskundige zorg en prenatale screening. U betaalt wel eigen risico voor de NIPT 
 • Het plaatsen van een spiraal door huisarts of verloskundige (de kosten van de spiraal zelf vallen hier niet onder)
 • Het stoppen-met-rokenprogramma
 • Voorkeursgeneesmiddelen. U betaalt wel eigen risico voor de dienstverlening van de apotheek
 • Voorkeursdrinkvoeding
 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Zorg voor orgaandonoren
 • Vervoer van een donor
 • Multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
 • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandzorgverzekering