ParkinsonNet: gespecialiseerde zorg bij Parkinson

Heeft u Parkinson en heeft u daardoor fysiotherapie, ergotherapie of logopedie nodig? Dan kunt u kiezen voor zorgverleners die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. U bent dan verzekerd van goede zorg.

Deskundige begeleiding bij u thuis of in de buurt

De bij ParkinsonNet aangesloten zorgverleners zijn opgeleid om deskundige begeleiding en zorg te leveren aan mensen met de ziekte van Parkinson. Deze zorgverleners zijn aangesloten bij een landelijk netwerk waardoor:  

  • U aan huis of dichtbij huis een optimale behandeling krijgt. 
  • Er samenwerking en kennisuitwisseling plaatsvindt tussen de aangesloten zorgverleners, waaronder uw Parkinson-verpleegkundige en neuroloog. Hierdoor is de zorg die u nodig heeft, beter op elkaar afgestemd.

U kunt terecht bij gespecialiseerde zorgverleners

Voor fysiotherapie, ergotherapie en logopedie voor de behandeling van de ziekte van Parkinson hebben we alleen zorgverleners gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Welke zorgverleners dit zijn, vindt u in de Zorgzoeker.

Vergoeding bij zorgverlener zonder contract

Gaat u naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is hangt af van uw basisverzekering en eventuele aanvullende verzekering.

Bekijk ook