Samen sterk tijdens coronacrisis

Het coronavirus zorgt op dit moment voor veel onzekerheid. De gezondheidszorg staat onder druk. Het biedt troost om te zien dat deze situatie veel mensen aanzet tot mooie initiatieven. En dat zorgorganisaties, zorgverleners en zorgverzekeraars elkaar opzoeken om de coronacrisis samen aan te pakken. Benieuwd wat wij doen? Dat leest u hier.

Psychische hulp voor mensen in de zorg

Samenwerking met Stichting IZZ en OpenUp.care

Het coronavirus heeft zorgmedewerkers uitzonderlijk getroffen. Om hen een hart onder de riem te steken, zijn we een proef gestart om psychische hulp direct beschikbaar te maken voor zorgmedewerkers. Om met iemand te kunnen praten of sparren na een rotdag. Of om gevoelens van angst of verdriet te ventileren. De proef vindt plaats onder medewerkers van zieken- en verpleeghuizen en in de thuis- en gehandicaptenzorg, met een zorgverzekering van VGZ of de IZZ Zorgverzekering door VGZ. Tijdens de proef, die tot de zomer loopt, toetsen we of deze hulp als zinvol wordt ervaren. Bij een succesvolle proef overwegen we een bredere uitrol van de hulp.

Digitale ondersteuning voor verpleeg- en ziekenhuizen

Samenwerking met Helpdigitaal

Het contact en bezoekverbod heeft veel impact op mensen in verpleeg- en ziekenhuizen. Helaas is er niet altijd voldoende mogelijkheid om digitaal met naasten te communiceren. Terwijl dit juist nu heel belangrijk is. Samen met Helpdigitaal stellen we daarom 220 tablets in bruikleen ter beschikking aan onze zorgaanbieders. Zodat ook de mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen nu contact kunnen hebben met hun familie.

Versgeperste smoothies voor zorgpersoneel

Samenwerking met Vitam

Het coronavirus vraagt veel van medewerkers in de zorg. Ze hebben vaak intensieve diensten en worden gevraagd flexibel te zijn. Samen met Vitam delen we deze periode 15.000 versgeperste smoothies uit aan ziekenhuizen en 126 zorginstellingen/verpleeghuizen in Brabant en Limburg. Om hardwerkende zorgverleners een hart onder de riem te steken en ze te bedanken voor hun onvoorwaardelijke inzet.

Extra ondersteuning voor huisartsen

Samenwerking met Zilveren Kruis en het Achterstandsfonds in Noord-Holland

Ook huisartsen hebben het nu ontzettend druk. De diagnose van COVID-19 bij anderstaligen, vluchtelingen of mensen die niet of nauwelijks kunnen lezen of schrijven vraagt veel tijd. Het is belangrijk om deze groep ook goed te helpen. Daarom biedt het Achterstandsfonds (ASF) huisartsen vanaf nu extra ondersteuning voor deze kwetsbare doelgroep. Denk hierbij aan gratis beschikbaarheid van een tolk of vertaler tijdens consulten. Maar ook een voorlichtingstoolkit in verschillende talen. Zo krijgt ook deze groep mensen de zorg die zij nodig hebben. Dankzij steun van Zilveren Kruis en VGZ kan het ASF snel inspringen om de werkdruk van huisartsen te verlichten.

Bevallen in een hotel

Samenwerking met CZ en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

De coronacrisis vraagt om creatieve oplossingen. In het voorjaar konden zwangeren een aantal weken in het Van der Valk hotel in Uden terecht. Omdat er in ziekenhuis Bernhoven geen plek was. Zo konden vrouwen die een poliklinische bevalling wilden toch terecht in hun eigen regio.

Herstellen van corona in een zorghotel

Samenwerking met CZ en het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Limburg

Soms is het niet mogelijk om mensen die voldoende hersteld zijn van corona vanuit het ziekenhuis naar huis te laten gaan. Zij kunnen namelijk niet thuis verzorgd worden. Speciaal voor die mensen komt er een zorghotel in een hotel dat nu voor bezoekers gesloten is. Zo krijgen zij toch de juiste zorg en is er in het ziekenhuis meer ruimte om andere patiënten te verzorgen.

Oplossingen voor geplande zorg

Samenwerking met alle zorginstellingen, branche- en beroepsorganisaties

U wilt weten of u nog terecht kunt voor de zorg die u nodig heeft. Want wat gebeurt er met een geplande operatie of behandeling die is afgezegd? Coronapatiënten en anderen met acute problemen krijgen namelijk voorrang. We weten nu nog niet hoe lang deze uitzonderlijke situatie zal duren. Maar samen met zorginstellingen, branche- en beroepsorganisaties werken wij op dit moment hard aan het bedenken van oplossingen. Om ervoor te zorgen dat iedereen de zorg blijft krijgen die nodig is.


Bijspringen in de zorg

Hoe kan ik helpen? Een vraag die veel voorbij komt tijdens de coronacrisis. En dat is mooi om te zien. Onze medewerkers willen ook graag helpen. Een aantal heeft zélf ervaring in de zorg en een geldige BIG-registratie op zak. Zij springen nu in op die plekken waar zorgaanbieders hulp kunnen gebruiken.