Dubbel verzekerd?

Soms krijgt u dezelfde zorg vergoed vanuit uw aanvullende verzekering én vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Dan kunt u eventueel uw aanvullende verzekering opzeggen.


Kosten besparen? Check het in 4 stappen!


 1. Check of uw zorg onder de Wlz valt

  Vraag uw instelling welke zorg u krijgt én of dit valt onder de Wlz (Wet langdurige zorg).

 2. Kijk of u ook aanvullend verzekerd bent

  Bekijk of wij deze zorg ook vergoeden vanuit uw aanvullende verzekering.

 3. Beslis of u uw aanvullende verzekering wilt houden

  Bent u inderdaad dubbel verzekerd? Dan kunt u wellicht uw aanvullende verzekering opzeggen. U kunt hierover ook advies vragen aan een van onze medewerkers.

 4. Uw aanvullende verzekering opzeggen?

  Dat kunt u online doen via Mijn IZZ Zorgverzekering door VGZ .

Vraagt u iemand anders om het voor u te checken?

Vul dan eerst een machtiging in voor deze persoon.