Vergoeding stoppen met roken

 

Chronisch zieken en stoppen met roken-begeleiding

Bent u chronisch ziek? Dan kunt u deelnemen aan gecontracteerde zorgprogramma’s voor:

  • Diabetes mellitus, type 2 
  • COPD
  • Hart- en vaatziekten
  • Astma (als u 16 jaar of ouder bent) 

Begeleiding bij het stoppen met roken is vaak onderdeel van het programma waaraan u deelneemt. Hierover hebben wij afspraken gemaakt met uw zorggroep. U betaalt voor deze begeleiding geen eigen risico.