Uitdiensttreding

Heeft u als werkgever een vraag aan IZZ Zorgverzekering door VGZ over uitdiensttreding van werknemers? Vind het antwoord bij de veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

 • In deze situaties volstaat u met een wijziging via Mijn IZZ Zorgverzekering. Hierin geeft u duidelijk de reden van het ontslag van uw werknemer aan. Uw ex-werknemer verdwijnt van het incassoborderel en blijft vervolgens op eigen naam bij VGZ verzekerd. Wij informeren uw werknemer hierover automatisch.
 • Deze werknemers blijven op individuele titel bij VGZ verzekerd. Die mogelijkheid blijft ook bestaan voor een eventuele partner en kinderen. Zij betalen dezelfde premie voor de IZZ Basisverzekering, omdat ze recht houden op de collectiviteitkorting. De premies voor de aanvullende verzekeringen (pakketten en modules) blijven eveneens ongewijzigd. Alleen het recht op de werkgeversbijdrage op de IZZ Zorg voor de Zorg, die in uw cao is geregeld, vervalt. VGZ brengt de premie rechtstreeks bij de verzekerde in rekening via een automatische incasso.

 • Gaat uw werknemer uit dienst en treedt hij vervolgens in dienst bij een werkgever waarbij de IZZ Regeling ook kan worden afgesloten? Dan kan uw ex-werknemer dit makkelijk doorgeven. Uw ex-werknemer kan er voor kiezen om in zijn persoonlijke Mijn IZZ Zorgverzekering de mutatie door te geven met de functie 'Soort overeenkomst'. Hij geeft daar aan dat hij collectief verzekerd blijft en voert het collectiviteitsnummer van de nieuwe werkgever en de ingangsdatum in. U krijgt vervolgens een verzoek om te valideren. De nieuwe werkgever hoeft niets te doen. Hij ziet de gegevens van de nieuwe verzekerde terug op het borderel.

  Liever niet meer valideren? Maak dan gebruik van de nieuwe werkwijze.

 • De werknemer die uw instelling verlaat en niet meer gaat werken bij een organisatie waarop de collectieve zorgverzekering van toepassing is, kan gebruik blijven maken van de IZZ Zorgverzekering. Dit geldt dan ook voor een eventuele partner en kinderen.

  In deze situaties volstaat u als werkgever met een schriftelijke of digitale melding, waarin u de werknemer uit dienst meldt. Geef duidelijk de reden van ontslag aan. Uw ex-werknemer verdwijnt met eventuele partner en kinderen van het incassoborderel. Wij schrijven uw ex-werknemer automatisch op een individuele polis. Uw medewerker kan gewoon gebruik blijven maken van de IZZ Zorgverzekering. Hij wordt automatisch overgezet naar een tijdelijke individuele polis en houdt nog minimaal 2 jaar het recht op de collectiviteitskorting. Een eventuele werkgeversbijdrage komt te vervallen. De premies voor de aanvullende verzekeringen blijven gelijk.

  Voorbeeld

  Stel dat uw medewerker per 1 maart 2016 uit dienst gaat, dan houdt deze nog recht op de collectiviteitskorting tot en met 31 december 2018. Hij betaalt de premie, inclusief collectiviteitskorting, rechtstreeks aan VGZ.

 • Wanneer een ex-werknemer schriftelijk aangeeft geen gebruik te willen maken van de individuele IZZ Zorgverzekering, wordt deze alsnog beëindigd. Het verzoek tot beëindiging moet binnen dertig dagen worden ingediend, nadat wij de ex-werknemer hebben geïnformeerd. De uitschrijfdatum is de eerste van de maand volgend op de maand waarin VGZ dit verzoek tot uitschrijving heeft ontvangen. De individuele IZZ Zorgverzekering wordt alleen vanaf de datum van uitdiensttreding stopgezet, als de ex-werknemer bij een nieuwe werkgever recht heeft op een collectieve ziektekostenregeling en dit via een verzoek tot uitschrijving ook binnen dertig dagen nadat VGZ de werknemer over de individuele IZZ polis heeft geïnformeerd kenbaar maakt. 

Andere veelgestelde vragen pagina's