Mijn IZZ Zorgverzekering

Bent u werkgever en heeft u een vraag over Mijn IZZ Zorgverzekering? Wij hebben de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Vragen over accounts

 • Werknemers die bij ons verzekerd willen worden, kunnen hun personeelsnummer via de aanmelding doorgeven. Dat is handig voor u, zodat u makkelijker kunt controleren. Wanneer uw werknemer het personeelsnummer niet invult, kunt u dit zelf later nog altijd aanpassen of toevoegen. Wanneer u valideren op 'nee' heeft gezet, kunt u het ook later nog aanpassen.

  Om het personeelsnummer aan te passen, vraagt u via Mijn IZZ Zorgverzekering de gegevens van uw bij ons verzekerde werknemers op. Via Ga naar collectief contract > Verzekerden > Toon alle hoofdverzekerden. U klikt vervolgens op de verzekerde werknemer en kiest achter Werknemersnummer > Wijzigen. Hierna kunt u het nummer toevoegen of aanpassen. Heeft u meer nummers die moeten worden aangepast? U kunt de juiste nummers natuurlijk ook naar onze helpdesk mailen: mijnizzzorgverzekering@vgzvoordezorg.nl. Vermeld hierbij het klantnummer en/of de naam en adresgegevens van de verzekerden.

 • Er is 1 contactpersoon binnen uw instelling geselecteerd als hoofdaccount en daarmee de toegangsbeheerder van Mijn IZZ Zorgverzekering. Deze persoon ontvangt van ons een activatie e-mail met daarin een link en wachtwoord naar een activeringspagina. Een hoofdaccount heeft een extra rol, namelijk ‘Mijn IZZ Zorgverzekering beheren’. Hiermee kan hij meerdere gebruikers (subaccounts) aanmaken Deze rol heeft een subaccount niet. 

 • Een overzicht van uw bij ons verzekerde werknemers vraagt u op via de volgende stappen:

  1. Ga naar collectief contract > Verzekerden >Alle verzekeringen tonen.
  2. Zoek binnen het overzicht op bijvoorbeeld personeelsnummer of achternaam.
 • Een overzicht van uw bij ons verzekerde werknemers vraagt u op via de volgende stappen:

  1. Ga naar collectief contract > Verzekerden > Alle verzekeringen tonen.
  2. Zoek binnen het overzicht op bijvoorbeeld achternaam.

  Vaak wordt in de zorg voor vrouwelijke werknemers gebruikgemaakt van de meisjesnaam. Kiest u ervoor om te selecteren op de achternaam van de verzekerden, dan selecteert Mijn IZZ Zorgverzekering dus op meisjesnaam. Is de mans- en meisjesnaam van uw medewerkster bijvoorbeeld ‘Aalbers-Somers’? Dan ziet u deze verzekerde terug onder de S. Bestaat de achternaam ook uit voorvoegsels, zoals van en de, dan kunt u hier niet op selecteren. Is de naam dus Jansen-van de Ven, zoek dan op Ven.

 • In Mijn IZZ Zorgverzekering door VGZ ontvangt u als werkgever een herinneringsmail wanneer u een aanmelding of mutatie moet valideren. Hiervoor moet deze validatie-optie wel op Ja staan. In de werkgevershandleiding staat beschreven hoe u dat doet. Het e-mailadres dat wordt gebruikt, is het adres dat in uw Mijn IZZ Zorgverzekering staat onder Mijn persoonlijke gegevens.

  Wilt u het het e-mailadres wijzigen? Dan kunt u dat daar doen. Als u de aanpassing doorvoert, wordt het nieuwe e-mailadres meestal niet gelijk dezelfde dag getoond. Het systeem wordt namelijk niet dagelijks geüpdatet.

  Wanneer mogelijk vragen wij u vriendelijk voor dit adres gebruik te maken van een algemeen afdelingsadres. We krijgen namelijk regelmatig autoreply’s, met name als een persoonlijk geadresseerde afwezig blijkt te zijn in verband met vakantie/verlof. Gevolg is dat de e-mail niet tijdig kan worden gelezen.

 • Verwijdert u een mutatie? Dan krijgt de werknemer hiervan via e-mail bericht. Wanneer u als werkgever niets doet, ontvangt de werknemer hiervan ook geen bericht. Uiteindelijk zal hij waarschijnlijk met u of ons contact opnemen om te vragen hoe het met de mutatie staat.

 • Maand  Weeknummer 
  Januari 51
  Februari 4
  Maart 7
  April 12
  Mei 15
  Juni 20
  Juli 25
  Augustus 29
  September 34
  Oktober 38
  November 42
  December 47

Vragen over rollen

 • Een subaccount wordt door een hoofdaccount aangewezen. Die laatste maakt een account aan. Vervolgens ontvangt het subaccount een activatiecode op zijn persoonlijke e-mailadres. Na inloggen heeft hij de beschikking over de rol ‘Zorgverzekering’. Hiermee kan hij de zorgverzekering van de verzekerde werknemers en gezinsleden beheren, aanmeldingen  en mutaties valideren en het borderel downloaden.

 • Als hoofdaccount kunt u via ‘Mijn Account beheren’ subaccounts met de rol ‘Zorgverzekering’ toekennen. Hoe?

  • Log in met uw persoonlijke e-mailadres en wachtwoord.
  • Kies ‘Mijn Account beheren’ en vervolgens ‘Gebruikers toevoegen/wijzigen’. Er volgen drie mogelijkheden:
   1. Een nieuwe gebruiker toevoegen
   2. Een gebruiker aanpassen
   3. Een gebruiker verwijderen

  Wanneer u een subaccount toevoegt moet u de naam van de gebruiker en zijn/haar persoonlijke e-mailadres invoeren. Vervolgens kunt u de rol ‘Beheerder collectieve zorgverzekering’ aanvinken. Uw collega die u als nieuwe subaccount heeft aangewezen, ontvangt automatisch per e-mail een link naar een activeringspagina. Na inloggen krijgt een subaccount toegang tot Mijn IZZ Zorgverzekering.

 • Een subaccount heeft de beschikking over de rol ‘Zorgverzekering’. Hiermee kan hij of zij naar Mijn IZZ Zorgverzekering en daar de zorgverzekering van de verzekerde werknemers en gezinsleden beheren, aanmeldingen en mutaties valideren en het borderel downloaden.

Vragen over login en wachtwoorden

 • Hoofd- en subaccounts kunnen inloggen met het persoonlijk e-mailadres dat binnen ons systeem bekend  is. U voert waarschijnlijk het verkeerde e-mailadres in. Is dit niet het geval? Neem dan contact op via mijnizzzorgverzekering@vgzvoordezorg.nl of 088 13 16 324

 • Het is belangrijk dat u voor het inloggen hetzelfde e-mailadres gebruikt als waarop u de activatie e-mail heeft ontvangen. Gebruik om in te loggen het tijdelijke wachtwoord in de activatie e-mail. Daarna kunt u het wachtwoord wijzigen en vult u uw nieuwe wachtwoord nogmaals in.

 • Voordat u als werkgever wilt werken met Mijn IZZ Zorgverzekering moet u een persoonlijke login aanmaken. U kiest zelf een gebruikersnaam en wachtwoord. Hoe u dat verder doet, leest u in de handleiding voor werkgevers.
 • Het is niet mogelijk om per werkgever meer dan één login aan te maken. Gaan binnen uw instelling meerdere collega’s met Mijn IZZ Zorgverzekering (gaan) werken? Dan betekent dit dat er met één uniforme login gewerkt moet worden. Maak hierover afspraken met uw collega’s.

 • Nee, u moet voor elk contractnummer een aparte login aanmaken.

 • U kunt dit zelf resetten. Klik op de inlogpagina op de knop ‘Wachtwoord vergeten’. U krijgt dan een e-mail met een tijdelijk wachtwoord. Hiermee kunt u opnieuw inloggen. U kunt het tijdelijke wachtwoord daarna zelf wijzigen. 

 • Uit veiligheidsoverwegingen wordt uw account na vijf foute inlogpogingen geblokkeerd. Om uw account te deblokkeren, stuurt u een e-mail naar mijnizzzorgverzekering@vgzvoordezorg.nl onder vermelding van:

  • het contractnummer
  • uw naam
  • naam van uw instelling
  • uw persoonlijke emailadres

  Geef ook aan dat uw wachtwoord is geblokkeerd.

 • Soms krijgt u bij het inloggen op uw account een ‘error 500’. U kunt dan niet inloggen. Het betreft een Microsoft-probleem waar helaas nog geen definitieve oplossing voor is gevonden.

  Het probleem doet zich niet structureel voor. Als u de website sluit en daarna opnieuw opent, kunt u meestal wél gewoon inloggen. Of open de website in een andere browser, bijvoorbeeld Firefox of Google Chrome.

Vragen over werknemermutaties

 • In het overzicht van verzekerden ziet u de kolom Uitdiensttreding. Hiermee kunt u uw verzekerde werknemer afmelden die uit dienst gaat i.v.m.:

  • Einde dienstverband
  • Einde dienstverband OBU (lees ook: FLEX-Pensioen/Ouderdomspensioen/AOW)
  • Einde dienstverband WIA

  Nadat u de betreffende verzekerde heeft aangevinkt, klikt u op Afmelden. Vermeld daarna de datum. Let er hierbij op dat het gaat om een tot en met-datum. Dus gaat bijvoorbeeld de OBU in op 1 november, dan vult u hier 31 oktober in. De ex-werknemer (en eventuele gezinsleden) krijgt vervolgens een gepast aanbod om de IZZ Zorgverzekering op individuele titel voort te zetten.

 • Uw nieuwe werknemer kan in zijn persoonlijke Mijn IZZ Zorgverzekering de wijziging doorgeven met de functie 'Soort overeenkomst'. Hij vult daar in dat hij collectief verzekerd blijft, het collectiviteitsnummer van de nieuwe werkgever (van u dus) en de ingangsdatum. De oude werkgever moet nog valideren. U hoeft in dit geval niets te doen. U ziet de gegevens van uw nieuwe verzekerde op het borderel.

 • Dat ligt eraan in welk deel u een aanmelding of wijziging doorgeeft. Verzorgt u namens een nog niet verzekerde werknemer een aanmelding? Dan doet u dat in het open deel van Mijn IZZ Zorgverzekering. U hoeft zich hiervoor niet in te loggen. Dit betekent vervolgens wel dat deze aanmelding nog door u moet worden gevalideerd. Wijzigingen die u via uw gesloten werkgeversomgeving doorvoert, hoeft u niet te valideren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afmelden van uw bij ons verzekerde werknemer die met de OBU gaat. Verder moet u aanmeldingen en wijzigingen die uw werknemer doet via het open of gesloten deel ook altijd valideren.

  Of u moet valideren, is wel afhankelijk van het feit of u als werkgever de opties in het validatie-overzicht heeft geactiveerd, dus op Ja heeft gezet. Dit  wordt geadviseerd. U hoeft niet alle opties te activeren. U maakt zelf uw keuze. In de werkgevershandleiding leest u hoe u de validatie activeert.

Vragen over de zorgverzekering

 • Heeft u als werkgever vragen over Mijn IZZ Zorgverzekering door VGZ? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via mijnizzzorgverzekering@vgzvoordezorg.nl of via telefoonnummer 088 13 16 324. Hebben uw werknemers vragen, dan kunnen zij contact opnemen met onze klantenservice via telefoonnummer 0900 - 0274 (gebruikelijke belkosten).

Andere veelgestelde vragen pagina's