Zorgverzekering via werkgever

Speciaal voor alle zorgmedewerkers is er de IZZ Zorgverzekering door VGZ. Met extra ruime vergoedingen voor zorg die belangrijk is voor mensen in de zorg. Zoals fysiotherapie en mantelzorg. Bovendien krijgen zij via aangesloten werkgevers een collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering.

Wat is de IZZ Zorgverzekering door VGZ?

De IZZ Zorgverzekering door VGZ heeft 3 varianten basisverzekeringen en verschillende aanvullende verzekeringen. Uw medewerkers kiezen zelf hun eigen verzekeringspakket. Voor collectief verzekerden is er collectiviteitskorting.

De IZZ Zorgverzekering door VGZ aanbieden aan uw medewerkers?

Lage premies en de werkgeversbijdrage

De premie voor uw werknemers is laag. Dat komt vooral door de belangrijke rol die u speelt in de uitvoering van deze collectieve IZZ Zorgverzekering door VGZ. Bovendien is de IZZ Zorgverzekering door VGZ extra aantrekkelijk door de werkgeversbijdrage die cao-partijen jaarlijks vaststellen voor de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg.