Aansluiten bij de IZZ Zorgverzekering door VGZ

De collectieve IZZ Zorgverzekering is een unieke collectieve ziektekostenregeling voor de zorgsector. De regeling geldt voor werknemers die onder de volgende cao's vallen.

Collectieve arbeidsovereenkomsten

 • Cao Ziekenhuizen
 • Cao voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Cao Gehandicaptenzorg
 • Cao Sanquin
 • Cao Huisartsenzorg
 • Cao Gezondheidscentra
 • Cao Jeugdzorg
 • Cao Ambulancezorg

Maar de regeling kan ook van toepassing zijn op werknemers uit andere zorg cao's. Lees ook dan het document in stap 1 hieronder.

Hoe vraagt u deelname aan?


 1. Controleer of u onder de doelgroep valt

  Check dit in bijlage 1 van het Reglement.
  Valt u inderdaad onder de doelgroep? Ga dan naar stap 2.
 2. Vul het aanvraagformulier in

  Download hier het aanvraagformulier.

  Tip: Sla het aanvraagformulier eerst op als Adobe Acrobat Reader- document om het gemakkelijk te bewerken.

 3. Stuur de formulieren en bijlagen naar ons op

  Dat kan via accountbeheer@izzdoorvgz.nl of per post naar:

  VGZ Zorgverzekeraar N.V.
  t.a.v. afdeling Accountbeheer IZZ Zorgverzekering
  Postbus 445
  5600 AK Eindhoven
 4. Wacht op bericht

  Het bestuur van Stichting IZZ beoordeelt uw aanvraag. VGZ informeert u daarna over de verdere procedure.

De IZZ Zorgverzekering door VGZ niet meer aan uw medewerkers aanbieden?

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor deelname? Of wilt u de collectieve IZZ Zorgverzekering door VGZ om een andere reden niet meer aan uw medewerkers aanbieden? Stuur dan een e-mail naar accountbeheer@izzdoorvgz.nl of stuur uw schriftelijke opzegging naar bovenstaand adres.