Premie

Bent u werkgever en heeft u een vraag over de premie van de IZZ Zorgverzekering door VGZ? Wij hebben de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen

 • Ja. Geef dit dan door aan de afdeling Accountbeheer: 088 – 131 35 60 of via accountbeheer@izzdoorvgz.nl

 • U kunt deze wijziging doorgeven aan de afdeling Accountbeheer: 088 – 131 35 60 of via accountbeheer@izzdoorvgz.nl
 • Als werkgever ontvangt u maandelijks een acceptgirokaart. Op uw verzoek kan de premie ook automatisch worden geïncasseerd. U kunt dit aan ons doorgeven via de afdeling Accountbeheer: 088 – 131 35 60 of via accountbeheer@izzdoorvgz.nl.
 • Bekijk de geldende werkgeversbijdrage. Heeft u nog meer vragen over deze bijdrage? Neem dan contact op met uw werkgeversorganisatie.

 • De CAO-partijen stellen de hoogte van de werkgeversbijdrage vast die geldt voor de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over de werkgeversbijdrage. Heeft u nog meer vragen over deze bijdrage? Neem dan contact op met uw werkgeversorganisatie.
 • Uw medewerker kan gewoon gebruik blijven maken van de IZZ Zorgverzekering. Hij wordt automatisch overgezet naar een tijdelijke individuele polis en houdt nog minimaal 2 jaar het recht op de collectiviteitskorting. Een eventuele werkgeversbijdrage komt te vervallen. De premies voor de aanvullende verzekeringen blijven gelijk.

  Voorbeeld

  Stel dat uw medewerker per 1 maart 2021 uit dienst gaat, dan houdt deze nog recht op de collectiviteitskorting tot en met 31 december 2021. Hij betaalt de premie, inclusief collectiviteitskorting, rechtstreeks aan ons.

  Deze regeling geldt ook voor partner en kinderen wanneer die door echtscheiding of einde studie geen recht meer hebben op de collectieve regeling. 

 • Uw werknemer heeft ook bij u recht op deze vergoeding, mits hij de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg ook via u afsluit. Hij blijft vallen onder de garantieregeling die in de CAO VVT is opgenomen.

  Let op: uw medewerker heeft alleen recht op de werkgeversbijdrage als de overstap van de ene naar de andere VVT werkgever plaatsvindt zonder periode van onderbreking.