Collectieve zorgverzekering ZZP in de zorg

Ook zzp’ers in de zorg kunnen gebruikmaken van de collectieve IZZ Zorgverzekering door VGZ en de collectiviteitskorting op de aanvullende verzekering. Voorwaarde is wel dat de zzp’er het grootste deel van zijn of haar inkomen ontvangt uit werkzaamheden bij zorginstellingen. 

Ook voor partner en kinderen

Net als bij zorgmedewerkers in loondienst, kunnen ook de partner en kinderen van de zzp'er gebruikmaken van de voordelen van de IZZ Zorgverzekering door VGZ. 

Premie voor IZZ Zorgverzekering door VGZ voor zzp’ers

Een zzp'er betaalt dezelfde premies als medewerkers in loondienst. Hij of zij profiteert daarmee ook van de collectiviteitskorting. De premies voor de basisverzekering en de aanvullende verzekeringen van IZZ Zorgverzekering door VGZ vindt u terug in het premieoverzicht.

IZZ Zorgverzekering door VGZ voor zzp’ers afsluiten

Een zzp'er kan de IZZ Zorgverzekering door VGZ online afsluiten. Wij innen de premies automatisch bij de zzp'er.