Herstel na corona

Heeft u ernstig corona gehad? Dan helpt fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek of logopedie misschien bij uw herstel. We vertellen hieronder hoe dit werkt.

Wij vergoeden deze zorg tijdelijk uit de basisverzekering. De regeling is geldig tot 1 januari 2025. Dit staat ook in onze voorwaarden voor 2024. U kunt de voorwaarden hier vinden. Op de website van het Zorginstituut Nederland vindt u de nieuwste informatie over herstel na corona.

Het is een tijdelijke vergoeding om na te gaan of deze zorg helpt bij het herstellen van ernstige COVID-19. Hiervoor loopt een landelijk onderzoek waarvoor wij uw medewerking vragen via uw behandelend therapeut. Daarom zijn er extra voorwaarden. Daarover leest u hieronder meer.

Voor wie is de vergoeding?

Heeft u moeite met herstellen na COVID-19? Uw huisarts beslist of hij u doorverwijst voor paramedische herstelzorg en voor welke zorg. De beslissing van de huisarts hangt af van uw klachten. Het maakt niet uit of u wel of niet bent getest.

Afbeelding van arts

Welke zorg kunt u krijgen?
U kunt paramedische herstelzorg krijgen. Dit is zorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten of ergotherapeuten. Uw huisarts beslist welke zorg u nodig heeft.

Met de regeling kunt u vanaf de start van één of meerdere paramedische behandelingen voor 6 maanden gebruik maken van:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtist: 7 uur
  • Logopedie: Onbeperkt

Als de klachten nog niet verdwenen zijn, kunt u soms een vergoeding krijgen voor een 2e behandelperiode. Dit is een periode van maximaal 6 maanden. U heeft hiervoor een verwijzing van een huisarts of medisch specialist nodig. Er is maximaal 1 keer een verlenging van 6 maanden mogelijk. U kunt alle voorwaarden hier vinden.

De tijdsperiode tussen het einde van de 1e behandeltermijn en de start van de 2e behandeltermijn is maximaal 4 maanden. In de 2e behandelperiode kunt u gebruik maken van de volgende paramedische behandelingen:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtetiek: 7 uur
  • Logopedie: onbeperkt

Wat betaalt u hiervoor?
U hoeft de zorg zelf niet te betalen als u naar een door ons gecontracteerde zorgverlener gaat. Heeft u nog ongebruikt eigen risico? Dan betaalt u wel eigen risico.

Voor onderzoek worden gegevens over uw gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geeft u toestemming. Ook geeft u toestemming voor het anoniem delen van gegevens over uw behandeling met de onderzoekers.
Het tweede deel van het onderzoek is begonnen. U kunt de vraag krijgen extra vragenlijsten in te vullen. Of uw conditie te laten testen. U geeft schriftelijk toestemming voor het verzamelen van uw behandelgegevens. En het delen van uw gegevens met de onderzoekers.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De onderzoeksgroep kan uw gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Uw gegevens zijn anoniem. En alleen bedoeld voor onderzoek naar het effect van een paramedische behandeling na ernstige COVID-19.

Heeft u vragen? 
Is er nog iets niet duidelijk? Stel dan uw vragen aan uw huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.