Niet-geleverde pgb-zorg bijhouden in formulier

Deze heftige coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Zo ook rond het persoonsgebonden budget (pgb). Komen uw zorgverleners door corona niet? Dan kunt u ze wel door blijven betalen. U moet dit wel goed bijhouden  in een speciaal formulier.

Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van uw zorgverleners van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021. Stuur het ingevulde formulier uiterlijk 1 maart 2022 naar ons op. Dat kan per post naar:

VGZ voor de Zorg/IZZ
Postbus 25150 
5600 RS Eindhoven

Doorbetaling bij besmetting of quarantaine

De regeling is iets veranderd: doorbetaling in deze regeling kan alleen als u (de budgethouder) of de zorgverlener besmet is met corona of in quarantaine moet. De regeling geldt dus niet meer als:

 • een budgethouder bang is voor besmetting en geen gebruik maakt van zorg
 • de zorgverlener uit angst voor besmetting geen zorg kan of wil verlenen
 • de zorgverlener op een andere wijze wordt betaald voor de niet-geleverde zorg, bijvoorbeeld via de Sociale Verzekeringsbank

Hoe werkt het?

 • U kunt declaraties van niet-geleverde zorg opsturen als gewone declaraties. U moet daarbij wel bijhouden welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is. De formele zorgverlener moet duidelijk op de factuur zetten dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoeft u dit niet te vermelden.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021. Als deze maatregel langer gaat duren, zetten we dat op deze webpagina. De regeling gaat dus met terugwerkende kracht in. Dit komt doordat de overheid dit op 23 februari 2021 bekend heeft gemaakt. 
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet geleverde zorg per zorgverlener op (zie het schema in het formulier).
 • Vul ook de niet-geleverde uren zorg in op basis van maandbetalingen.
 • Als u verwacht dat door het declareren van niet- en wel-geleverde zorg uw budget binnenkort ‘op’ is, neem dan contact met ons op. Zo voorkomen we dat we niet kunnen uitbetalen, omdat uw budget ‘verbruikt’ is.
 • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021 stuurt u uiterlijk 1 maart 2022 op. Dat kan per post naar:
  VGZ voor de Zorg/IZZ
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar u een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de Sociale Verzekeringsbank.
 • Verleent uw zorgverlener geen zorg die onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt, maar zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), Wmo en/of Jeugdwet? Gebruik dan dit andere formulier.
 • Verleent uw zorgverlener zorg vanuit de Zvw én Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.

Let op! Houdt u de niet-geleverde zorg niet bij of levert u het overzicht na de crisis niet aan? Dan gaan wij ervan uit dat u alle gedeclareerde zorg gekregen heeft. Heeft u de gedeclareerde zorg niet gekregen, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat u:

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt in de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

Veelgestelde vragen over pgb en het coronavirus

De veelgestelde vragen van onze verzekerden over pgb die via ons loopt (uit de Zorgverzekeringswet - ZVW) hebben wij voor u op een rij gezet.

Zorgverleners
 • Het kabinet vraagt alle zorgverleners om zorg te verlenen. Controleer de regels van het RIVM of uw zorgverlener bij u kan komen werken.

  Kan uw zorgverlener volgens de regels van het RIVM niet werken? En heeft u een arbeidsovereenkomst met uw zorgverlener? Dan kunt u uw zorgverlener ziek melden via de bekende route. Uw zorgverlener wordt tijdens de ziekteperiode minstens 6 weken doorbetaald en u krijgt een ziekengeldvergoeding.

  U moet zelf vervangende zorg regelen. Als dit niet lukt, neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 - 131 16 71 (gebruikelijke belkosten).

 • De zorg moet door blijven gaan. Probeer eerst uw mantelzorgnetwerk in te schakelen. U kunt ook een vervangende zorgverlener inzetten.

  Als u door het coronavirus zonder zorgverlener komt te zitten, neem dan direct contact met ons op. We zoeken dan samen met u naar een oplossing. U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 - 131 16 71 (gebruikelijke belkosten).

Doorbetalen
 • Ja, dit geldt voor alle zorgverleners. Uw zorgverlener mag de geplande zorg blijven declareren, ook als hij deze nu niet kan leveren. Dit geldt voor alle soorten zorgovereenkomsten.

  U mag de niet-geleverde zorg doorbetalen onder de volgende voorwaarden:

  • De zorg kan niet op een andere manier geleverd worden. Voorbeeld: begeleiding in groepsverband kan niet tijdelijk te leveren als individuele begeleiding op afstand via telefoon of skype.
  • U heeft een budget vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw ).
  De voorwaarde hierbij is dat u zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Als de zorgverlener facturen stuurt, moet dit aangegeven worden op de declaratie/factuur. Gebruik hiervoor het registratieformulier
   
  Let op! Kan uw zorgverlener volgens de RIVM-regels wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag u niet doorbetalen.
 • U betaalt uw zorgverlener door voor de uren die uw zorgverlener normaal gesproken bij u zou werken. Dit noemen we de ‘verwachte zorg’.

  • Heeft u vaste uren afgesproken? Dan betaalt u de vaste uren door. 
  • Heeft u geen vaste uren afgesproken? Dan betaalt u het aantal uur dat uw zorgverlener de laatste 3 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. Dit berekent u door de gewerkte uren in januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door 3. 

  Deze uren moeten wel passen bij de uren die uw zorgverlener normaal gesproken werkt. Heeft uw zorgverlener bijvoorbeeld vanwege speciale omstandigheden, zoals ziekte van andere zorgverleners, veel meer gewerkt dan normaal? Bereken dan het gemiddeld aantal uur op basis van de afgelopen 6 tot 12 maanden.

 • Nee, u kunt de facturen en urenbriefjes gewoon indienen zoals u dit gewend bent. U declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. Het is wel belangrijk dat u zelf bijhoudt welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. Gebruik hiervoor het registratieformulier. Het kan dat wij deze informatie op een bepaald moment bij u opvragen.
Budget
 • Stel: u heeft uw zorgverlener doorbetaald voor niet-geleverde zorg tijdens de coronacrisis. En u gaat betalen voor vervangende zorg. Dan kan het zijn dat uw budget eerder opraakt. Verwacht u dat dit gaat gebeuren? Neem dan contact met ons op. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 088 - 131 16 71 (gebruikelijke belkosten).

  Het is wel belangrijk dat u zelf bijhoudt welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. Gebruik hiervoor het registratieformulier. Het kan dat wij deze informatie op een bepaald moment bij u opvragen.

Niet-geleverde zorg
Vervangende zorg
 • Ja, de vervangende zorg wordt betaald en het geld wordt niet teruggevraagd. Laat wel direct aan ons weten welke vervangende zorg u heeft gekregen, als u dat nog niet heeft gedaan.
 • Als u een verzwaarde zorgvraag heeft, moet u eerst een herindicatie aan te vragen bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact met ons op. Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.
Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Als u of uw zorgverleners volgens de regels van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kunt u die aanvragen. U kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator. Kijk voor een overzicht van alle coördinatoren op de website van GGD GHOR.