Gezondheidstest

Uw medewerkers kunnen verschillende online gezondheidstesten doen. Blijkt dat nader onderzoek gewenst is? Dan kan uw medewerker een aanvullende gezondheidstest en extra onderzoeken doen om meer inzicht te krijgen.

Inhoud gezondheidstest

De integrale medische gezondheidstest heeft als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Uw werknemer krijgt een advies op basis van de uitslag van de gezondheidstest. De gezondheidstest bestaat uit de volgende onderzoeken:

 • Algemene vragenlijst over uw gezondheid
 • Meten van bloeddruk, buikomvang en BMI
 • Bloedonderzoek: cholesterol en glucose
 • Urineonderzoek: eiwit, bloed en glucose
 • Longfunctietest
 • Visusonderzoek
 • Schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken

Extra onderzoeken

De gezondheidstest mag uitgebreid worden met:

 • Audiologische screening
 • Fietstest
 • Persoonlijk leefstijlgesprek

Onderzoeken zonder vergoeding

Uw werknemer heeft geen recht op vergoeding van kosten van:

 • preventief medisch onderzoek naar kanker of andere ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is
 • MRI-, CT-scans en zogenaamde total body scans

Uit de nota moet blijken welke onderzoeken deel uitmaken van de gezondheidstest.

Bijzonderheden

De kosten worden niet vergoed als de gezondheidstest onderdeel is van het Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO) volgend uit de Arbeidsomstandighedenwet.

Waar kunnen werknemers de gezondheidstest doen?

Bij een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist of een door ons aangewezen zorgverlener. Gaat u naar een andere zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet.

Vergoeding van de gezondheidstest 

De vergoeding van de gezondheidstest is opgenomen in de aanvullende verzekering Zorg voor de Zorg. Hierbij geldt voor alle pakketten een vergoeding tot maximaal € 200 per kalenderjaar.