Vergoeding thuisdialyse

Moet u regelmatig naar het ziekenhuis voor nierdialyse? Dan is er een alternatief: thuisdialyse. Dezelfde dialyse, maar u hoeft er de deur niet meer voor uit. Zo wordt het dialyseren, als een niertransplantatie niet mogelijk is, hopelijk iets makkelijker.

Let op: dialyse thuis wordt uitsluitend vergoed op basis van medisch specialistische zorg óf vanuit een PGB.

Er zijn in Nederland verschillende dialysecentra die u hierbij kunnen begeleiden. Dialyseert u nu nog in een ziekenhuis of dialysecentrum? Informeer dan eens bij uw internist of nefroloog of thuisdialyse voor u mogelijk is.

Aanvragen van thuisdialyse

Uw nefroloog of internist bekijkt met u of het mogelijk is om thuis te dialyseren. Vul samen het Aanvraagformulier Thuisdialyse in.

Zodra wij uw formulier met handtekening hebben ontvangen, kunnen de relevante zaken geregeld worden. U ontvangt hierover van ons een brief.

Uw vergoeding voor extra kosten

Gaat u thuis dialyseren? Dan heeft u recht op een vergoeding voor de extra kosten die u maakt omdat u thuis gaat dialyseren. Bijvoorbeeld stroomkosten. Uw vergoeding hangt af van het soort nierdialyse dat u nodig heeft:

Soort dialyse Vergoeding per week Vergoeding per maand
CAPD € 28,72 € 124,36
CCPD/APD € 40,38 € 174,85
Hemodialyse 1 - 3 keer per week € 45,86 € 198,57
Hemodialyse Om de dag € 59,70 € 258,50
Hemodialyse 4 - 5 keer per week € 73,53 € 318,38
Hemodialyse 6 - 7 keer per week € 96,09 € 416,07

Wij maken uw vergoeding rond de 27e van elke maand aan u over.

Vergoeding voor aansluitkosten en woningaanpassingen

U krijgt een vergoeding voor de aansluitkosten van uw apparatuur. Belangrijk om te weten:

 • CAPD
  Bij deze vorm van thuisdialyse worden geen aansluitkosten gemaakt.
 • CCPD/APD
  U heeft een afvoer en een geaard stopcontact/aardlekschakelaar nodig. Schakel een erkend installatiebedrijf in om uw pd-apparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor u regelen. Vraag uw behandelend arts om een verwijzing hiervoor.
 • Hemodialyse
  Schakel een erkend installatiebedrijf in om uw dialyseapparaat goed en veilig aan te sluiten. Een gecontracteerd thuisdialysecentrum kan dit voor u regelen. Vraag uw behandelend arts om een verwijzing hiervoor.

Vergoeding voor een wastafel

Gaat u op de tweede verdieping dialyseren? En heeft u niet de mogelijkheid om uw handen te wassen? Dan krijgt u een vergoeding van maximaal € 250 voor:

 • Wastafel met mengkraan
 • Materialen die nodig zijn om de wastafel aan te sluiten
 • Arbeidsloon van degene die uw wastafel aansluit als:
  • De aansluiting zo eenvoudig mogelijk is uitgevoerd
  • Het arbeidsloon duidelijk gespecificeerd is op de nota

Woningaanpassing bij hemodialyse

Krijgt u thuis hemodialyse? Dan zijn er misschien kleine woningaanpassingen nodig, naast het aansluiten van uw apparatuur. U kunt hiervoor een vergoeding krijgen als u:

 • Ons 1 offerte opstuurt van een erkend aannemersbedrijf
 • Gaat dialyseren in de ruimte van uw huis waar de minste aanpassingen noodzakelijk zijn
 • Kiest voor een ruimte die voor u goed bereikbaar is (liever niet op zolder)

Het kan zijn dat wij bij u langskomen om een juiste beoordeling te maken.

Stuur de originele nota’s naar ons op

U kunt de nota’s voor de aansluitkosten meesturen met het Aanvraagformulier Thuisdialyse.

Laat het ons weten als u stopt met thuisdialyse

Dialyseert u niet meer thuis? Dan heeft u geen recht meer op de maandelijkse extra vergoedingen. U kunt dit aan ons doorgeven door de Verklaring stoppen thuisdialyse naar ons op te sturen.

Stuur dit formulier zo snel mogelijk op, zodat u achteraf niets aan ons hoeft terug te betalen.